LAPORAN PRAKERIN di BMT DWIJAYA RAHMAH CARUY 20182019

Judul : LAPORAN PRAKERIN di BMT DWIJAYA RAHMAH CARUY 20182019
Pembuat : 1. SHANTI FATURROHMAH 2. DIAN ISLAMIATI AYUNINGTYAS
Kelas : AKL
Jurusan : AKL
Nomer : LP1819BMTDwijayaRahmahCaruy
DuDi : BMT DWIJAYA RAHMAH CARUY
Tahun : 2018