Program Inovasi

Sekolah membuat program-program yang mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan industri.